Tháp B, C, D1 – KĐT Kim Văn Kim Lũ Golden Silk (Hà Nội)

Năm cung cấp: 2016 – 2019

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần  Xây dựng số 2 (Vinaconex 2)

Tiêu chuẩn: BSEN 10255:2004