Bệnh viện 108

Năm cung cấp: 2012

Đơn vị thi công: Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

Tiêu chuẩn: BSEN 10255:2004; ASTM A53