Địa chỉ :Km 12, Quốc lộ 1A, Vĩnh Quỳnh, h.Thanh Trì, Hà Nội

Số điện thoại :024 36875876 - 024 36876164

Hotline :0967778868

Email :theptruonghinh@gmail.com truonghinh6868@gmail.com

Địa chỉ :Cụm Công Ngiệp Quất Động, Quất Động, h.Thường Tín, Hà Nội

Số điện thoại :024 32056789 - 098 8884875

LIÊN HỆ

Các trường bắt buộc không được để trống

Gửi yêu cầu