Vincom Hải Phòng

Vincom Hải Phòng

Trong suốt những năm trong nghề, Trường Hinh tự hào đã đồng hành cùng những nhà thầu xây dựng hàng đầu, cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư xây dựng nên những công trình trọng điểm trên cả nước. Các công trình phục trên đã phục vụ những nhu cầu thiết yếu của quốc gia, đồng thời thể hiện tôn chỉ kinh doanh của chúng tôi: “Hợp tác cùng phát ...
Xem chi tiết
Vincom Hải Phòng

Vincom Hải Phòng

Trong suốt những năm trong nghề, Trường Hinh tự hào đã đồng hành cùng những nhà thầu xây dựng hàng đầu, cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư xây dựng nên những công trình trọng điểm trên cả nước. Các công trình phục trên đã phục vụ những nhu cầu thiết yếu của quốc gia, đồng thời thể hiện tôn chỉ kinh doanh của chúng tôi: “Hợp tác cùng phát ...
Xem chi tiết