Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Năm cung cấp: 2017

Đơn vị thi công: Tổng Công ty 36 – Bộ Quốc Phòng

Tiêu chuẩn: BSEN 10255:2004