Vincom Hải Phòng

Năm cung cấp: 2015

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Công nghệ và Thiết bị  An toàn Thăng Long