Nhà máy Nước thải Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội

Dự án nhà máy xử lí nước thải có công suất lớn nhất miền Bắc được khởi công năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022 có tổng vốn đầu tư trên $800 triệu USD