TECCO TOWN Tứ Hiệp

Năm cung cấp: 2017-2019

Đơn vị thi công: Tổng công ty TECCO Hà Nội

Tiêu chuẩn: BSEN 10255:2004; ASTM A53