arcalion sulbutiamine 200mg buy prosteride vega 100mg buy pelosta online buy viread online finpecia buy generic gefitinib online buy avana 100mg cernos depot 4ml buy generic femara online modvigil online buy generic nuvigil online buy modafinil armodafinil online monodox viagra online testosterone gel 5 gram/sachet buy super p force online cialis super active buy modalert online buy malegra dxt 100/30mg buy garlic himalaya online xenical generic sirolimus online buy vardenafil buy lovegra 100mg buy avanafil online generic viagra online testosterone undecanoate 40mg malegra fxt cialis online avanafil 100mg poxet 60mg buy piracetam buy viagra online buy armodafinil online buy malegra enalapril maleate armodafinil 150mg buy tenofovir + emtricitabine malegra professional online buy fincar buy gleevec online buy andriol 40mg buy quinine sulphate online buy tadalafil 20mg caverta online sustanon buy bimatoprost viagra online buy wellbutrin buy super kamagra 100mg + 60mg buy viagra 100mg buy septra online sildenafil citrate jelly online rogaine shampoo buy zenegra lenalidomide 5mg buy namenda 10mg proquin xr online buy fluticasone buy sildenafil citrate oral jelly buy tadaga buy zithromax buy viagra
English (United Kingdom)
Trang chủ Bảng giá Bảng giá Ống thép Mạ kẽm Vinapipe
Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 
Hệ thống bán hàng - Bảng giá

 

b¶ng b¸o gi¸ èng thÐp m¹ kÏm vinapipe

C«ng ty Tr­­êng Hinh xin göi tíi Quý Kh¸ch hµng lêi chµo tr©n träng vµ hîp t¸c.

C«ng ty chóng t«i göi tíi Quý  Kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ cña s¶n phÈm èng thÐp m¹ kÏm Vina PiPe nh­­ sau:

§K

Danh ®Þnh

Chñng lo¹i

§é dµy

(mm)

Träng l­îng

(kg/c©y)

§¬n gi¸

(®/kg)

§¬n gi¸

(®/c©y)

D15

Φ 21.2

1.6

4.638

27.400

127.500

Φ 21.2

1.9

5.484

26.400

145.000

Φ 21.4

2.6

7.260

25.500

185.500

D20

Φ26.65

1.6

5.928

27.400

162.500

Φ26.65

1.9

6.960

26.400

184.000

Φ26.65

2.1

7.704

25.400

196.000

Φ26.9

2.6

9.360

25.500

239.000

D25

Φ 33.5

1.6

7.554

27.400

207.000

Φ 33.5

1.9

8.886

26.400

235.000

Φ 33.5

2.1

9.756

25.300

247.000

Φ 33.5

2.3

10.722

25.300

271.500

Φ 33.8

3.2

14.460

25.400

367.500

D32

Φ 42.2

1.6

9.612

27.400

263.500

Φ 42.2

1.9

11.328

26.400

299.000

Φ 42.2

2.1

12.462

25.400

317.000

Φ 42.2

2.3

13.560

25.200

342.000

Φ 42.5

3.2

18.600

25.300

471.000

D40

Φ 48.1

1.6

11.010

27.400

302.000

Φ 48.1

1.9

12.990

26.400

343.000

Φ 48.1

2.1

14.292

25.400

363.000

Φ 48.1

2.5

16.980

25.400

431.500

Φ 48.4

3.2

21.420

25.300

542.000

D50

Φ 59.9

1.9

16.308

26.400

431.000

Φ 59.9

2.1

17.958

25.400

456.500

Φ 59.9

2.3

19.602

25.400

498.000

Φ 59.9

2.6

22.158

25.100

556.500

Φ 60.3

3.6

30.180

25.200

761.000

 

§K

Danh ®Þnh

Chñng lo¹i

§é dµy

(mm)

Träng l­îng

(kg/c©y)

§¬n gi¸

(®/kg)

§¬n gi¸

(®/c©y)

D65

Φ 75.6

2.1

22.836

25.400

580.000

Φ 75.6

2.3

24.942

25.400

634.000

Φ 75.6

2.6

28.080

25.100

705.000

Φ 75.6

2.9

31.368

25.100

787.500

Φ 75.6

3.2

34.260

25.100

860.000

Φ 76.0

3.6

38.580

25.200

972.500

D80

Φ 88.3

2.1

26.785

25.400

680.500

Φ 88.3

2.3

29.268

25.400

743.500

Φ 88.3

2.5

31.739

25.400

806.500

Φ 88.3

2.6

32.970

25.100

828.000

Φ 88.3

2.9

36.828

25.100

925.000

Φ 88.8

4.0

50.220

25.200

1.266.000

D100

Φ 113.5

2.6

42.665

25.100

1.071.000

Φ 113.5

2.9

47.459

25.100

1.192.000

Φ 113.5

3.2

52.578

25.100

1.320.000

Φ 113.5

3.6

58.500

25.200

1.475.000

Φ 113.5

4.0

64.811

25.200

1.634.000

Φ 114.1

4.5

73.200

25.200

1.845.000

Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT 10%

Dung sai trng lượng ±8%. Dung sai đ dày ±2%

Hàng giao ti: Kho c«ng ty Tr­êng Hinh Km12- §­êng Ngäc Håi- Thanh Tr×- Hµ Néi

Gi¸ trªn cã hiu lc t ngày 02 th¸ng 08 năm 2013 đến khi cã b¸o gi¸ míi

Nhng chng loi kh«ng cã trong b¶ng b¸o gi¸  Quý kh¸ch vui lßng liªn hÖ qua:

S đin thoi (043) 6811271 – (043) 6875876

Fax: 043 687 5512

 
Thăm dò ý kiến khách hàng
Chất lượng sản phẩm - dịch vụ
 
Hỗ trợ bán hàng

Đào Hồng Hạnh - Tel: 043.681.1271 - 0988.358.083

Phan Thị Nhàn - Tel: 043.689.3316 - 0979.050.859

Nguyễn Hồng Hạnh - Tel: 043.6816164 - 0985.891.168
Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay109
mod_vvisit_counterHôm qua555
mod_vvisit_counterTrong tuần1387
mod_vvisit_counterTuần trước648
mod_vvisit_counterTrong tháng1387
mod_vvisit_counterTháng trước3058
mod_vvisit_counterTất cả627043